Czyste powietrze

Skorzystaj z dofinansowania inwestycji w ramach programu!
Program Czyste Powietrze – co musisz wiedzieć ?

Trzy Progi Dofinansowania:

  • 40% poniesionych kosztów netto
  • 70% poniesionych kosztów netto
  • 100% poniesionych kosztów netto

Formy Dofinansowania:

  • Dotacja
  • Dotacja z prefinansowaniem
  • Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu bankowego

Kto Może Wnioskować ?

  • Właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych.

 

Oferujemy wsparcie konsultanta w przypadku pytań

oraz przy wypełnianiu wniosków programu ?????? ?????????