Województwo świętokrzyskie

Województwo świętokrzyskiewojewództwo leżące w południowej części centralnej Polski. Zamieszkałe jest przez 1,25 mln osób, a jego powierzchnia obejmuje obszar 11 710,50 km². Województwo świętokrzyskie graniczy z 6 innymi województwami: lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim i śląskim.

Podział administracyjny województwa wygląda następująco:

  • 1 miasto na prawach powiatu
  • 13 powiatów
  • 5 gmin miejskich
  • 28 gmin miejsko-wiejskich
  • 69 gmin wiejskich.

Największe miasta leżące na terenie województwa świętokrzyskiego to: Kielce, Starachowice, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna i Ostrowiec Świętokrzyski.

Jeśli chodzi o położenie fizycznogeograficzne, województwo to obejmuje następujące krainy: Wyżynę Kielecką, Nieckę Nidziańską oraz część Wyżyny Przedborskiej. Część granic jest naturalna – wyznaczają je rzeki: Wisła i Pilica. Prawie cały obszar województwa położony jest w lewostronnej części dorzecza Wisły. Rzeki przepływające przez województwo to: Wisła, Lubrzanka, Nidzica, Nida, Pilica, Wchodnia, Czarna Staszowska, Czarna Konecka, Czarna Włoszczowska oraz Kamienna. Charakterystycznym miejscem dla tego województwa są oczywiście Góry Świętokrzyskie. Ich obecność sprawia, iż klimat tu panujący nieco się zaostrza.
Na terenie województwa znajduję się 1 park narodowy, 9 parków krajobrazowych, 11 obszarów chronionego obszaru, 67 rezerwatów przyrody i 701 pomników przyrody.

Województwo świętokrzyskie z roku na rok staje się coraz bardziej popularne wśród turystów. Najpopularniejsze miejsca i atrakcje turystyczne to: Góry Świętokrzyskie, Bazylika na Świętym Krzyżu, miasto Sandomierz, Zamek w Szydłowie, Sanktuarium w Kałkowie, uzdrowisko w Busku-Zdroju, ruiny zamku Krzyżtopór, muzeum wsi kieleckiej, JuraPark Bałtów, Rezerwat Przyrody Jaskinia Raj, Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej i Zamek Królewski w Chęcinach.

Województwo świętokrzyskie ma charakter przemysłowo-rolniczy. Istnieje tutaj wyraźny podział regionu na: przemysłową północ i rolnicze południe. Znakomita większość ośrodków miejskich znajduję się na terenie dawnego Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Podstawowe bogactwa naturalne województwa to: kopaliny mineralne i kamień gipsowy. Województwo świętokrzyskie specjalizuje się w produkcji wapna, kruszywa mineralnego łamanego i cementu. Funkcjonuje tutaj Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice, która działa na terenie 10 miast i gmin.