Mieszkanie

Mieszkanie to grupa pomieszczeń mieszkalnych mająca odrębne wejście, wydzielona stałymi przegrodami budowlanymi. Ma ono umożliwiać stały pobyt ludzi oraz prowadzenie gospodarstwa domowego. Do pomieszczeń mieszkalnych zalicza się pokoje oraz sypialnie. Ponadto, mieszkanie winno być wyposażone w tzw. pomieszczenia pomocnicze, tj. kuchnia, łazienka, wydzielony ustęp oraz korytarz. Dobrze jest, jeśli mieszkanie będzie wyposażone w miejsca, które będą służyć jako pomieszczenia do przechowywania żywności, przedmiotów oraz ubrań. Wyróżnia się następujące typy mieszkań:

  • zakładowe
  • indywidualne
  • społeczno-czynszowe
  • przeznaczone na sprzedaż i wynajem
  • komunalne
  • spółdzielcze