Rodzaje okien

Do podstawowych rodzajów okien należą okna jednoramowe, zespolone, ościeżnicowe, skrzynkowe oraz krosnowe.

Te ostatnie używane są głównie w piwnicach i na poddaszach. Składają się ze skrzydła okiennego, które jest pojedyncze i otwiera się do wewnątrz. Rzadko są stosowane, z uwagi na niewielką izolacyjność termiczną. Okna polskie, zwane także oknami ościeżnicowymi składają się z ościeżnicy i podwójnych skrzydeł okiennych. Rama, której elementami jest ościeżnica, krosno oraz podwójne skrzydła okienne, które otwierane są do wewnątrz noszą nazwę okien skrzynkowych. Natomiast okna jednoramowe zbudowane są z pojedynczych skrzydeł okiennych, które mają trzy sklejone ze sobą warstwy drewna oraz z ramy.
Skrzydła, które są elementem okien, w zależności od sposobu otwierania okna mogą być uchylne (U), otwierane – rozwierane (R), uchylno – rozwierane (R/U), obrotowe, obrotowo – otwieralne, nieotwieralne oraz przesuwne.